بازی های آناهید
تماس با ما

بازی های آناهید و در کل بازی های ایرانی برای پیشرفت به یاری همگان نیاز دارند. ما همواره در تلاش برای ارائه ی بهترین ها برای شما هستیم. شما نیز با ارائه ی پیشنهادات و انتقادات سازنده ی خود، ما را در بهتر کردن بازی یاری کنید.

ایمیل پشتیبانی:

support@annahid.com

پیشنهادات:

games@annahid.com

برگ فیسبوک:

https://www.facebook.com/annahidfa